Stanovení ceny diamantů

Rapaport Diamond Report

Diamanty jsou v tomto ceníku roztříděny do jednotlivých skupin podle karátové váhy. U každé skupiny jsou dvě osy. Na první jsou uvedeny stupně čistoty a na druhé stupně barvy hodnocené systémem 4C. V místě průniku těchto parametrů konkrétního kamene, který právě hodnotíme, najdeme přímo aktuální cenu našeho diamantu za jeden ct (karát). Toto je velkoobchodní, referenční cena platná po celém světě. Garance jednotné cenové klasifikace platí jen a pouze pro diamanty. Podobný systém nemá  žádný jiný drahokam nebo polodrahokam ! Tento ceník je však přístupný pouze pro obchodníky s diamanty.

Informace o hodnocení kvality diamantů jsou důležité pro každého vážného zájemce o koupi diamantu. Hodnocení provádí největší světové gemologické laboratoře GIA-GTL (Gemological Institute of America – Gem Trade Laboratory) a uznávané evropské laboratoře HRD (Hoge Raad voor Diamant).

Každý diamant je posuzován podle čtyř základních kritérií, jejichž kombinací poznáme skutečnou kvalitu a cenu diamantu. Tato kritéria se nazývají „4C“
Název 4C pochází z anglického označení klíčových vlastností diamantů. Ty jsou :

Hmotnost – Carat
Hmotnost udávaná v karátech s přesností na tři desetinná místa, je přímo úměrná velikosti diamantu. Co je to karát ?

Barva – Color
Barva bílých diamantů se určuje písmeny velké abecedy od D do Z, přičemž písmeno D označuje diamant výjimečně bílý a Z označuje diamant s výrazně žlutým odstínem.Čiré, čisté, bezbarvé diamanty jsou cennější.

Čistota – Clarity
Čistotou se má na mysli prostředí uvnitř daného krystalu. Zde mohou být různé puklinky, bublinky, závoje i vrostliny jiných minerálů. Těmto nečistotám se říká odborně inkluse. Počet, velikost a rozmístění inklusí uvnitř diamantu značně ovlivňuje jeho schopnost odrážet světlo.

Výbrus – Cut
Každý brus se skládá z určitého daného počtu broušených plošek (faset), které mají určitý tvar a vůči sobě svírají daný úhel. Nejznámější typ výbrusu diamantu je briliant. Jak se hodnotí výbrus diamantu ?

Ne každý dokáže správně ohodnotit diamant. Této činnosti se věnují odborníci, tzv. gemologové,  kteří mají odpovídají vzdělání, zkušenosti a zkoušky. Samotné hodnocení diamantu podléhá přísným pravidlům. Každý diamant je v laboratoři označen kódem a jeho posouzení probíhá za podmínek zachování přísné anonymity. Použitím počítačů a speciálních laboratorních přístrojů se snižuje možnost neobjektivních nebo chybných hodnocení na minimum.

Klasifikaci vlastností každého konkrétního diamantu ( anglicky grading ) a vydávání certifikátů provádí nezávislé autority – mezinárodně uznávané laboratoře. V Čechách se nejčastěji setkáme s certifikáty vydanými :

ČGL – Česká gemologická laboratoř, Ostrava
GIA – Gemological Institute of America
HRD – Hoge Raad voor Diamant, Antwerpy
IGI – International Gemological Institute

Hmotnost diamantu  (Carat)

Pro stanovení hmotnosti diamantů (a většinu jiných drahých kamenů) se používá jednotka metrický karát, zkratkou je ct.

Stanovení hmotnosti se provádí vážením s přesností na tisícinu karátu. Povolená odchylka ve správnosti stanovení hmotnosti je 0,001 ct. Zaokrouhlování se provádí zpravidla na dvě desetinná místa (setiny karátu) a to tak, že devítka na místě tisícin se zaokrouhluje směrem nahoru, ostatní čísla až po osmičku včetně se zaokrouhlují směrem dolů. Je-li na místě tisícin nula, zaokrouhlení není potřebné. Některé gemologické laboratoře (například Česká Gemologická Laboratoř nebo AGS v USA) do certifikátů uvádějí hmotnost na 3 desetinná místa, tedy na tisíciny karátu.Vzhledem k přesně stanoveným parametrům briliantového brusu lze poměrně přesně určit váhu také změřením základních rozměrů briliantu, tj. průměru (min. ve dvou na sebe kolmých osách) a výšky.

Odhadovaná hmotnost [ct] = (průměr rundisty)2 x výška x 0,0061


Jak “velký” je jeden karát ?

kulatý briliant
0.25 ct. ~ 4.1 mm
0.50 ct. ~ 5.2 mm
0.75 ct. ~ 5.9 mm
1.00 ct. ~ 6.5 mm
princess
0.010 ct. ~ 1.0 x 1.0 mm
0.050 ct. ~ 2.0 x 2.0 mm
0.155 ct. ~ 3.0 x 3.0 mm
0.250 ct. ~ 3.5 x 3.5 mm

Hodnota briliantu s rostoucí hmotností neroste lineárně, roste „rychleji“, neboť čím je kámen větší, tím je vzácnější a tedy i dražší. Jeden kámen o hmotnosti 1,0ct stojí více než dva kameny 0,5ct se stejnými ostatními parametry.

Největší nalezené diamanty mají i tisíce karátů.  Mezi vůbec nejznámější patří Cullinan zdobící britské korunovační klenoty.

Barva diamantu (Colour)

Diamant je bezbarvý minerál. V závislosti na příměsi velmi malých (stopových) množství určitých chemických prvků nebo na různých deformacích krystalové mřížky může ale nabývat téměř jakékoli zbarvení. Ve špercích se nejčastěji setkáte s bezbarvými diamanty a s diamanty tzv. kapské série, které obsahují příměs dusíku (N) a jsou mírně nažloutlé.

Pro označování v certifikátech dnes valná většina laboratoří používá systém zavedený GIA, kdy nejvíce bezbarvý diamant se označuje písmenem D, nejvíce zabarvený se označuje Z. Diamanty s větší sytostí (saturací) barev se nazývají jako zbarvené diamanty, které se označují jiným způsobem.


Srovnání klasifikací bezbarvých diamantů

GIA

Č.G.L.

Staré názvy

IDC, CIBJO

D výjimečně bílý + (D) (Jäger)
River
exceptional white +
E výjimečně bílý E exceptional white
F vzácně bílý (F) Top Wesselton rare white +
G bílý + (G) rare white
H bílý (H) Wesselton white
I bílý - slabě zbarvený
(I, J, K, L)
Top Crystal slightly tinted white
J Crystal
K Top Cape tinted white
L
M velmi světle zbarvený
(M, N, O, P)
Cape tinted colour
1